Mütevelli Heyeti Toplantısı yapıldı.

Şehit Yüzbaşı Ali Alkan Vakfının, Vakıf senedi gereği yapılması gereken ilk Mütevelli Heyeti Toplantısı 22.01.2018 tarihinde heyet üyelerinin katılımıyla yapıldı. Toplantıda 2017 yılındaki iki aylık faaliyetlerle Vakfın 2018 yılındaki hedef ve faaliyetleri görüşüldü, vakıf senedine göre çıkarılması gereken Yönetmelikler karara bağlandı.